Gott nytt år!

En spännande vinter väntar ANISA Dance Production! Vi börjar året med att genomföra en skolturné med Carnival of the animals för skolor i Stockholms län med hög andel nyanlända. Detta har möjliggjorts tack vare ett bidrag från Stockholms läns landsting, som satsat extra pengar på att tillgängliggöra kultur och professionell konst för just nyanlända och asylsökande.

ANISA Dance Production is looking forward to an exciting winter with many new projects! We start the year by touring with our dance performance Carnival of the animals at schools in the Stockholm region. The tour is focused on visiting schools with many students who have recently arrived to Sweden.