Tack för en spännande vinter!

[in english below]

ANISA Dance Production skulle vilja tacka för en fantastiskt rolig vinter med Carnival of the animals och nya spännande planer. Vi har just avrundat vår turné för skolor i Stockholms län med hög andel nyanlända. Till slut blev det skolor i Stockholm, Tyresö, Järfälla, Botkyrka och Haninge kommun som besöktes denna gång och totalt har vi mött över 800 barn! Ett extra tack till Stockholms läns landsting, vars bidrag möjliggjorde detta projekt!

ANISA Dance Production has had a very exciting winter and is looking forward to many new inspiring projects this year. We started the year by touring with our dance performance Carnival of the animals at schools in the Stockholm region. The tour was focused on visiting schools with many students who have recently arrived to Sweden and in the end we reached over 800 children in the municipalities of Stockholm, Tyresö, Järfälla, Botkyrka and Haninge. We want to say an extra thanks to Stockholm County Council for making this project possible!